Zaključak Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH o produženju roka za dostavljanje prijava po Javnom konkursu za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu