Obučena 94 energijska menadžera koordinatora u FBiH za izradu Organizacione šeme upravljanja energijom