Odluke Upravnog odbora FZOFBiH povodom prigovora, a na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu - JP 2018/1