Obavještenje povodom raspisanog Javnog konkursa JK 2018/2