Odluke Upravnog odbora na sjednici održanoj 20. jula 2018.