Usaglašen sporazum o saradnji Fonda za zaštitu okoliša i Vlade KS