Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH u radnoj posjeti Regionalnom centru čistog okoliša u Splitu