Zahvalnica za partnerstvo i uspješnu saradnju u organizaciji 05. juna/lipnja - Svjetskog dana okoliša 2017.