Rezervati prirodnog obnavljanja

Označavaju se i kao biogenetski rezervati - Evropska mreža biogenetskih rezervata (European Network of Biogenetic Reserves) 1994. Evropski Savjet, Strazbur, treba da obezbijedi očuvanje reprezentativnih primjera evropskih staništa, biocenoza i ekosistema, kroz mrežu biogenetskih rezervata, zaštićenih područja, od posebnog značaja za očuvanje živih organizama, odnosno biogeneze (prirodne produkcije i reprodukcije živih organizama), po konceptu slični značajnim područjima.