Rezervati biosfere

(MAB područja). Područja kopnenih i obalskih/morskih ekosistema koja su međunarodno priznata UNESCO-vim programom Čovek i biosfera (MAB, Man and Biosfere). To su područja u kojima su očuvani biološki diverzitet i kulturno istorijske vrijednosti, zbog čega predstavljaju idealne lokalitete za istraživanje, dugoročno praćenje (monitoring), obuku, obrazovanje, obavještenost šire javnosti o njihovim vrijednostima, uz omogućavanje lokalnim zajednicama da u punoj mjeri budu uključene u očuvanje i održivo korištenje resursa.