Rijetke biljne vrste

Prema kriterijima Međunarodne Unije za zaštitu prirode (IUCN), rijetka (R) je vrsta čija je ukupna svjetska populacija toliko mala da postoji opasnost da postane ugrožena ili ranjiva. Prirodnim procesima sukcesije (v."Sukcesija"), ali mnogo češće čovjekovom negativnom aktivnošću (v. "Zaštita prirode"), pojedine biljne vrste su ugrožene do te mere da je njihov opstanak u biosferi (v."Biosfera") doveden u pitanje. Takve retke biljne vrste često predstavljaju i endemite (v."Endemit"). U cilju zaštite retkih biljnih vrsta, samim tim i očuvanja biodiverziteta (v."Biodiverzitet"), izrađuju se tzv. "crvene knjige" - liste rijetkih biljnih vrsta za pojedine geografske, često političke teritorije.