Uputstvo

Fond je od juna 2013. godine

raspisao stalni Javni poziv za formiranje baze podataka javnih objekata u cilju identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije

Poziv je namijenjen svim organima lokalne i kantonalne samouprave

koji u svom vlasništvu imaju javne nestambene objekte (obrazovne, zdravstvene i kulturne ustanove, administrativni i sportsko-rekreativni objekti).

Obrasci za prijave, kao i ostale informacije nalaze se u tekstu stalnog Javnog poziva, koji možete pronaći ovdje.

Nakon unosa prijavljenih podataka o objektima, iz upitnika u bazu Fonda, kreiraju se korisnički računi za iste u EMIS-u (UNDP).

Samo objekti koji su upisani u bazu Fonda, a potom i u EMIS mogu učestvovati u narednim koracima GED projekta.

Listu objekata koji su prijavljeni i uneseni u EMIS možete pogledati ovdje (liste će se ažurirati u skladu sa dinamikom projekta) .

Za svaki objekat u EMIS-u korisnici su dužni na zahtjev UNDP-a dostaviti račune za energiju i vodu za proteklih 36 mjeseci. Korisnici koji ne dostave račune ne ulaze u dalje faze Projekta, sve dok ne ispune ovu obavezu.

UNDP unosi tražene račune za svaki objekat, a potom se organizuju obuke korisnika za korištenje EMIS-a.

Nakon obuke korisnici su dužni nastaviti redovno unositi račune za svaki naredni mjesec, da bi pristupili narednim koracima Projekta.

Za objekte površine preko 500 m², a za koje se redovno unose računi, svake godine vrši se evaluacija i rangiranje objekata na osnovu podataka iz sistema (energetskih indikatora) i sljedećih kriterija:

 • Trošak u KM na godišnjem nivou;
 • Emisija CO2 na godišnjem nivou;
 • Ukupno potrošena energija u kWh;
 • Trošak po površini KM/m2;
 • Ocjena prosječnog troška KM/m2;
 • Potrošnja po površini kWh/m2;
 • Emisija CO2 po površini objekta t/m2;
 • Ocjena specifične emisije tCO2/m2

Nakon odabira prioritetnih objekata (na osnovu gore navedenih kriterija) obavještavaju se korisnici i pristupa se izradi detaljnih energetskih audita od strane certificiranih projektantskih kuća. Pregledom se predlažu mjere energetske efikasnosti (EE).

Po provedbi detaljnih pregleda vrše se i tehno-ekonomske analize, koje daju optimalne scenarije, analize smanjenja emisija stakleničkih gasova, te finansijske analize investicija. Potom se korisnicima dostavljaju dokumenti u printanoj i elektronskoj formi.

Listu objekata za koje su već urađeni detaljni energetski pregledi u sklopu GED projekta možete pronaći ovdje (liste će se ažurirati u skladu sa dinamikom projekta).
Napomena: Korisnici koji su ranije izradili audite za objekte mogu učestvovati u GED projektu, s tim da uz prijavu na stalni Javni poziv trebaju dostaviti i audit.

Sumiranjem rezultata iz provedenih audita, svake godine, ponovo se rangiraju objekti za provedbu mjera EE, uzimajući u obzir unaprijed definisane kriterije i to:

 • Učešće u sufinansiranju mjera EE (obavezno 50%);
 • Period povrata investicije;
 • Uštede energije i smanjenje emisije CO2;
 • Veličina ukupne investicije;
 • Društveno-socijalni faktor i td.

Napomena: GED projekat sufinansira realizaciju infrastrukturnih mjera u iznosu do 50% od ukupne investicije (utvrđene kroz provedene detaljne energetske audite). Ostatak sredstava korisnici su dužni osigurati iz drugih izvora.

Korisnici koji ne obezbijede sufinansiranje u predmetnoj kalendarskoj/budžetskoj godini, pravo učešća u Projektu u svrhu realizacije mjera EE mogu ostvariti u bilo kojoj narednoj godini (za vrijeme trajanja GED projekta) po ostvarivanju uslova o sufinansiranju i o tome blagovremeno obavijestiti Fond/UNDP.

Prije same realizacije infrastrukturnih mjera na objektima vrši se tenderisanje i odabir izvođača radova za svaki objekat. Listu objekata za koje su provedene infrastrukturne mjere EE u sklopu GED projekta možete pronaći ovdje (liste će se ažurirati u skladu sa dinamikom projekta).

Nakon provedbe mjera EE, vrši se kontinuirani monitoring i verifikacija ostvarenih ušteda i redovno izvještavanje Fondu od strane korisnika, u formi propisanoj Ugovorom.

Pregled svih 7 koraka